دوره و شماره: دوره 14، شماره 30، تیر 1397 (شامل 6 مقاله می‌باشد) 
افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی

صفحه 63-75

10.22034/ias.2018.91751

رضا علی پور؛ غلامعلی حاتم؛ اسماعیل بنی اردلان؛ ایرج داداشی