دوره و شماره: دوره 13، شماره 28، دی 1396 (شامل 6 مقاله می‌باشد) 
افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی

صفحه 42-54

رضا علی پور؛ غلامعلی حاتم؛ اسماعیل بنی اردلان؛ ایرج داداشی