کلیدواژه‌ها = نگارگری
تعداد مقالات: 8
4. فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری

دوره 14، شماره 29، بهار 1397، صفحه 144-171

10.22034/ias.2018.91847

اکرم محمودی؛ علی اصغر جوانی؛ فرهنگ مظفر؛ فرزانه فرخ فر


6. تحلیل ساختاری نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا

دوره 13، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 1-28

مریم عظیمی نژاد؛ علیرضا خواجه احمد عطاری؛ صمد نجار پور جباری؛ بهاره تقوی نژاد


7. کارکرد هندسه و تعادل در شکل‌گیری آثار میرخلیل مصورت

دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-36

رضوان صادقزاده


8. مطالعه تطبیقی روایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و نگارگری تیموری

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-56

مهدی محمدزاده؛ ویدا قاسمی