سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز

دوره 13، شماره 26، تیر 1396، صفحه 105-120

مهدی توکلی کازرونی توکلی کازرونی؛ هادی کشمیری


تحلیل نشانه‌شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 115-143

10.22034/ias.2018.91843

نگین لاری پور؛ ابوالقاسم دادور


نمود مفاهیم عرفانی و صوفیانه شعر در معماری بقاع متبرکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2020.253330.1403

مهین خطیب نیا


نسبت معنا و شکل تطابق اندیشۀ معماری مسجد و فرم‌شناسی نماز

دوره 8، شماره 16، فروردین 1391، صفحه 77-88

حامد ایمان طلب؛ سمیه گرامی


بررسی تطبیقی گلیم‌ بافت‌هایمعاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت

دوره 12، شماره 25، مهر 1395، صفحه 83-93

الهام صادق‌پوری؛ سیامک صفاپور؛ رسول روفه‌گر‌حق


مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی‌های صفوی با قالی های دوره معاصر

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 87-98

فاطمه اکبری؛ جواد حسن پورنامی؛ رحیم چرخی


تقابل شریعت و طریقت در دوران صفوی (با تکیه‌بر دیدگاه مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه‌الشیعه)

دوره 18، شماره 42، شهریور 1400، صفحه 87-102

10.22034/ias.2020.255999.1433

علیرضا حاجی صادقیان نجف‌آبادی؛ علی فتح اللهی؛ محمدرضا ابویی مهریزی


واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران

دوره 19، شماره 47، آذر 1401، صفحه 91-105

10.22034/ias.2022.332065.1888

ابراهیم ثمین شریفی میاوقی؛ معصومه یعقوبی سنقرچی؛ مسعود حق لسان؛ علی جوان فروزنده


بررسی جایگاه گفتمان چپ بر راهبرد سنتی در حوزه های هنری

دوره 18، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 92-102

10.22034/ias.2020.220646.1196

حمیرا برنایی مجد؛ علی اکبر امینی؛ عبدالرسول حسنی فر


تجلی تمایلات سیاسی سلاطین مملوکی در نقوش پارچه

دوره 18، شماره 43، آذر 1400، صفحه 94-108

10.22034/ias.2021.243735.1313

ربابه تقی زاده بروجنی؛ عباس بزرگمهر؛ زهرا اکبرزاده نیاکی


بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی

دوره 14، شماره 32، دی 1397، صفحه 97-131

10.22034/ias.2018.91568

زهرا شاقلانی پور؛ خشایار قاضی زاده؛ پرویز حاصلی


سبک و تزیین معماری بناهای دوره تیموریان

دوره 16، شماره 37، خرداد 1399، صفحه 110-128

10.22034/ias.2020.108417

احسان رسولی؛ ایرج اعتصام؛ مهرداد متین


ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 112-128

10.22034/ias.2019.95735

علیرضا عزیزی یوسفکند؛ یوسف فاریابی؛ معصومه برسم


زیبایی‌شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی

دوره 13، شماره 26، تیر 1396، صفحه 121-142

محمد افروغ؛ اصغر جوانی؛ فتحعلی قشقایی فر؛ امیرحسین چیت سازیان