تعداد مقالات: 314

178. تأثیر آیین تعزیه بر معماری بومی تکایای مازندران- طایفه اسک آمل

دوره 15، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 258-295

10.22034/ias.2019.95999

حسین سلطان زاده؛ مرتضی حسن‌پور


179. عناصر طبیعی و بصری در غزلیات بیدل دهلوی

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 279-296

10.22034/ias.2020.104497

مرتضی کریمی نیا؛ شهروز جمالی؛ سیاوش مرادی


180. نمودهای تشیع در قزوین با تاکید بر منابع تاریخی مصور

دوره 15، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 319-346

10.22034/ias.2019.101890

ستار زلفی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمود مهدوی دامغانی


183. محاورات سیاسی سلطان مسعود غزنوی با درباریان در تاریخ مصور بیهقی

دوره 17، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 245-263

10.22034/ias.2020.254459.1423

مهدی طیار؛ طواق گلدی گلشاهی؛ غلامعلی زارع؛ صفا تسلیمی


186. جلوه های بصری اراده و مشیت الهی در نسخه های مصور مثنوی و غزلیات شمس

دوره 15، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 296-319

10.22034/ias.2019.96000

مهدیه معینی زاده؛ احمد رضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری


187. فاعلیت خدا در نظام هستی از نگاه علامه طباطبایی و انعکاس آن در کتیبه های بناهای اسلامی

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 297-317

10.22034/ias.2020.104527

غلامعلی احمدی؛ محمد رضا شمشیری؛ جهانبخش رحمانی


192. تأثیر آیین میترائیسم در نقش مایه های ماهی درهم فرش صفوی

دوره 17، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 268-282

10.22034/ias.2020.219100.1186

حمید رضا آویشی؛ سوگند محمدزاده؛ عاطفه آویشی


194. بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 318-337

10.22034/ias.2020.104530

هانیه یازرلو؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی


195. بررسی رتوریک و زیباشناسی آوایی در غزلی از مولانا و انعکاس آن در قالی صفوی

دوره 15، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 368-395

10.22034/ias.2019.101954

کبری میرکمالی؛ ملک محمد فرخزاد؛ رضا حیدری نوری