پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی‌نگاری‌های دوره‌ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب)

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 171-200

10.22034/ias.2018.91851

علیرضا خواجه احمد عطاری؛ مسعود آذربایجانی؛ حمیدرضا شعیری؛ زینب حکمت


گونه‌شناسی متنی و شکلی مهرهای نسخ دستنویس کتابخانه چستربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ias.2021.264955.1493

مهدی مسائلی


بررسی نقش فناوری در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق: مطالعه موردی فرش دستبافت ایرانی

دوره 11، شماره 23، مهر 1394، صفحه 115-128

سعید شوال پور آرانی؛ علی کهنی


تبیین مولفه و شاخص های اثرگذار مدرنیسم در خانه های اعیانی مشهد در اواخر دوره قاجار

دوره 18، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 124-136

10.22034/ias.2021.248369.1350

بهاره ترکاشون؛ خسرو افضلیان؛ خسرو صحاف؛ عمید الاسلام ثقه الاسلامی


مروری بر سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز با رویکرد معماری پایدار

دوره 18، شماره 43، آذر 1400، صفحه 125-140

10.22034/ias.2021.290010.1629

مرضیه جعفری سوته؛ راحله رستمی؛ فاطمه مظفری قادیکلایی


بررسی نکات اشتراک و افتراق دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی بیک افشار در دوره صفویه

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 127-146

10.22034/ias.2020.248963.1378

افسانه رجائیان؛ اکبر نیکان پور؛ مصطفی ندرلو


گرایش ها و رویکردهای نظری معماری بناهای دولتی و حکومتی دوره پهلوی اول و دوم

دوره 15، شماره 34، تیر 1398، صفحه 154-170

10.22034/ias.2019.95820

امیر حق جو؛ حسین سلطان زاده؛ فرهاد تهرانی؛ سیمون آیوازیان


تأثیر خدمات فرهنگی-مذهبی زرتشتیان بر گسترش تحولات تمدن ایرانی-اسلامی

دوره 16، شماره 37، خرداد 1399، صفحه 154-169

10.22034/ias.2020.109316

الهه ضیائی؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبیگی؛ سید حسین رئیس السادات


بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک)

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 190-219

10.22034/ias.2019.91562

بهناز قهیه یی؛ عباس ملک حسینی؛ بیژن رحمانی؛ مهدی قهیه یی


سبک‌شناسی تذهیب‌های قرآنی در مکتب شیراز با تأکید بر مؤلفه‌‌ی فرم‌های تزیینی

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 201-228

10.22034/ias.2018.91837

ایمان زکریایی کرمانی؛ زهرا خوشبخت؛ علیرضا خواجه احمد عطاری


روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران

دوره 18، شماره 42، شهریور 1400، صفحه 135-152

10.22034/ias.2020.234149.1258

هومن خواجه‌ پور؛ محمودرضا ثقفی؛ شهاب کریمی نیا؛ مرضیه پیراوی‌ ونک


وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی

دوره 16، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 141-159

10.22034/ias.2019.209459.1086

اله یار رضایی بوکی؛ مهدی فاموری؛ محمد هادی خالق زاده