بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک)

دوره 15، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 190-219

10.22034/ias.2019.91562

بهناز قهیه یی؛ عباس ملک حسینی؛ بیژن رحمانی؛ مهدی قهیه یی


سبک‌شناسی تذهیب‌های قرآنی در مکتب شیراز با تأکید بر مؤلفه‌‌ی فرم‌های تزیینی

دوره 14، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 201-228

10.22034/ias.2018.91837

ایمان زکریایی کرمانی؛ زهرا خوشبخت؛ علیرضا خواجه احمد عطاری


روش ها و معیارهای ساختاری تاثیرگذار در آموزش معماری ایران

دوره 18، شماره 42، شهریور 1400، صفحه 135-152

10.22034/ias.2020.234149.1258

هومن خواجه‌ پور؛ محمودرضا ثقفی؛ شهاب کریمی نیا؛ مرضیه پیراوی‌ ونک


وطنیات و هنرهای سنتی در اشعار صائب تبریزی

دوره 16، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 141-159

10.22034/ias.2019.209459.1086

اله یار رضایی بوکی؛ مهدی فاموری؛ محمد هادی خالق زاده


غربت و چله نشینی عارفان با تاکید بر ویژگی های بصری چله خانه های عارفان اسلامی

دوره 19، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 147-164

10.22034/ias.2021.270432.1522

سولماز رزاق زاده شبستری؛ رضا حیدری نوری؛ ملک محمد فرخزاد


تدوین نظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تئاتر

دوره 19، شماره 48، اسفند 1401، صفحه 179-188

10.22034/ias.2021.284146.1604

شیدا برادران بزار؛ سید محمد مهدی غمامی؛ احمد خسروی


نقش مساجد و مدارس مذهبی در بنیادگرایی مردم پاکستان

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 190-223

10.22034/ias.2020.104194

علی اکبر امینی؛ سیداسدالله اطهری؛ علیرضا نورا